Christina Jayne ColcloughChristina Jane Colclough

Ph.d. (FAOS)
Mobil: +46 703 109 302

Christina har tidligere været ansat som forsker ved FAOS. I 2008 blev hun generalsekretær for NFU - Nordic Financial Unions. NFU repræsenterer ca. 160.000 medlemmer, som er ansat i bank-, finans- og forsikringssektoren i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. I 2012 forsvarede Christina sin ph.d.-afhandling Building Social Capital – a joint venture between management and employees in a Danish MNC. Ph.d.-stipendiatet var påbegyndt, mens Christina forskede for FAOS, og er nu færdiggjort og bestået. Fra maj til oktober 2013 var Christina ansat som generalsekretær for NFS - Nordens Faglige Samorganisation, en organisation bestående af 16 faglige centralorganisationer - derunder ca. 9 millioner ansatte fra Norden.

Primære forskningsområder

Social kapital som strategisk værktøj for ledelse og medarbejdere. Globaliseringens konsekvenser for det danske arbejdsmarked, herunder arbejdsmarkedets parter, overenskomstsystemets udvikling på centralt og decentralt niveau, samt for personalepolitikken i multinationale virksomheder og overførelsen af denne til udlandet. 

I Ph.d.-afhandlingen har Christina via kvalitative interviews med medarbejdere og ledere i et stort dansk multinationalt firmas datterselskaber i Polen, Rusland og Danmark undersøgt diffusionen af HR-politik og HR-praksis. Især de danske lederes formelle og uformelle praksis viste sig at have stor betydning, da de utilsigtet eksporterer en åben dansk virksomhedskultur og ledelsesstil, som bygger på tillid, samarbejde, medbestemmelse og venlighed.

Undersøgelsen viste desuden, at de uformelle og formelle praksisser i en kombination med en arbejdsorganisering, der bl.a. belønner og værdsætter medarbejderinitiativer, skaber et fundament for, at virksomheden kan opnå et højt niveau af social kapital. I afhandlingen konkluderes det således, at det multinationale selskab er i gang med at udvikle social kapital i alle tre datterselskaber, hvilket fremmer læring og potentielt innovationsmulighederne.

Afslutningsvis har Christina udviklet en analytisk model for social kapital, der gennem undersøgelsens resultater skaber klarhed over, hvilke faktorer der påvirker virksomheders sociale kapital.

Læs forskningsnotatet Social kapital under opbygning (pdf), der opsummerer hovedresultaterne fra ph.d.-afhandlingen.

Ph.d.-afhandlingen Building Social Capital - a joint venture between management and employees in a Danish MNC kan købes i Academic Books, Øster Farimagsgade 5. Afhandlingen er på engelsk.

Udvalgte publikationer

  • Colclough, C.J. (2012): Building Social Capital – A joint venture between management and employees in a Danish MNC, Ph.d.-afhandling, Sociologisk Institut.
  • Colclough, C.J. (2012): Social capital under opbygning, FAOS forskningsnotat nr. 129.
  • Colclough, C.J. (2005): What Makes Capitalisms and Corporate Strategies Differ? FAOS forskningsnotat nr. 65.
  • Colclough, C.J. (2005): The sectoral social dialogue - telecommunications in Transfer vol. 11, no. 3, pp 391-396, Bruxelles Autumn 2005.
  • Colclough, C.J & Michielsens, E (2004): Do Women Fit In? - The future IT labour market, Conference paper for Gender & ICT symposium, Brussels, 2004.
  • Colclough, C.J. (2003): Internationale udviklingstræk og faglig organisering i telekommunikation in C. J. Colclough (ed), Liberalisering, globalisering og faglige strategier i nordisk telekommunikation, SALTSA No 4:2003, pp 13-30.
  • Colclough, C.J. (2003): Faglige strategier og forandringer inden for den danske telekommunikationsbranche in C. J. Colclough (ed), Liberalisering, globalisering og faglige strategier i nordisk telekommunikation, SALTSA No 4:2003, pp 31-55.
  • Colclough, C.J. (2003): Sammenlignende analyse og diskussion - strategiske udfordringer in C. J. Colclough (ed), Liberalisering, globalisering og faglige strategier i nordisk telekommunikation, SALTSA No 4:2003, pp 123-132.
  • Colclough, C.J., Nordestgaard, M. (2003): Faglige strategier og udfordringer i den danske vejtransportsektor in J.E. Dølvik & E. Løken (eds), Veitransport av gods i et grenseløst europeisk marked: Utfordringer for nordiske fagforbund, SALTSA No 9: 2003, pp 36-63.