10. december 2012

Social kapital under opbygning

- en fælles indsats mellem medarbejdere og ledere i en dansk multinational virksomhed

Forskningsnotat af Christina Colclough

Forskningsnotatet præsenterer på 18 dansksprogede sider de væsentligste resultater og konklusioner fra ph.d.-afhandlingen "Building Social Capital - a joint venture between management and employees in a Danish MNC".

I forskningsnotatet fremhæves det, at ph.d.-afhandlingen fylder en række huller i den nuværende litteratur inden for forskning i multinationale selskaber og diffusionen af HR-politikker fra hovedkvarteret til udenlandske datterselskaber ved at 1) inkludere medarbejdernes synspunkter og oplevelser og 2) ved at have et fokus, der ikke kun retter sig mod selskabets officielle politikker, men også ser på den formelle og uformelle praksis. Ph.d.’en bygger på interviews med både ledelse og medarbejdere fra tre datterselskaber i et dansk multinationalt selskab i hhv. Danmark, Polen og Rusland.

Interviews med især de ansatte medførte opmærksomhed på abstraktionsniveauers betydning, når diffusionsprocesser og resultater diskuteres. Mens diffusion af politikker kun delvist fandt sted på det abstrakte plan, var den tydeligere på det mindre abstrakte niveau af de formelle og uformelle praksisser. Ved at undersøge institutionerne, der former disse praksisser, blev det klart, at de danske (udstationerede) lederes handlinger afspejlede virksomhedens kultur.

Denne bygger på tillid, venlighed, samarbejde og medbestemmelse. Der er desuden indikationer på, at virksomhedskulturen er udviklet i tætte relationer med både ejernes værdier og normer, og institutionerne i den danske model for arbejdsmarkedsregulering. Således er det på dette lavere abstraktionsniveau, at diffusion til institutionelle omgivelser, der er væsensforskellige fra de danske, foregår.

Gennem en analyse af arbejdsorganiseringen, anciennitet og ledelsens samt medarbejdernes karriereforløb, ses en række vandrette og lodrette netværk på tværs af organisationen. Kobles eksistensen af disse netværk til analysen af betydningen af ledelsens formelle og uformelle praksis, vises det endvidere, at selskabet har både strukturerne og de interpersonelle relationer, der tilsammen udgør de tre dimensioner af social kapital:

  • Kognitiv kapital
  • Relationel kapital
  • Strukturel kapital

Ved at genanalysere resultaterne identificerer afhandlingen den nøglerolle, såkaldte 'team-favnere' har i reproduktionen af social kapital i virksomheden. Det er ikke blot ledelsen, men lige så vigtigt også tillidsrepræsentanter og medarbejdere med fleksible færdigheder og længerevarende anciennitet, der er team-favnere.

Afhandlingen konkluderer, at virksomheden, om end utilsigtet, bygger social kapital i alle tre datterselskaber og derigennem potentielt forbedrer dens læring.

Endelig, i lyset af en vis uklarhed i social kapital-forskning generelt udvikles en analytisk model, der gennem afhandlingens resultater identificerer de vigtigste faktorer, der påvirker virksomheders sociale kapital. Modellen kan bruges i fremtidig forskning i social kapital.

Læs hele forskningsnotatet (pdf)