Seminar: Digitale arbejdsmarkeder – fra jobs til opgaver

Wolt bud
Foto: Colourbox

FAOS inviterer til seminar om digitale arbejdsplatforme samt efterfølgende paneldebat med platformsejere. Anledningen er udgivelsen af en ny bog om digitale arbejdsmarkeder af Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen. Kom og hør om omfanget og perspektiverne i den danske platformsøkonomi, og hvad fire udvalgte arbejdsplatforme tænker om EU-kommissionens seneste udspil om et nyt platformsdirektiv.

Hvem henter din mad, gør din lejlighed ren og designer din hjemmeside – og under hvilke løn- og arbejdsvilkår? Det er nogle af de spørgsmål, der rejser sig i takt med, at digitale arbejdsplatforme som Uber, Upwork og Happy Helper vokser frem på det danske arbejdsmarked. Arbejdsplatformene formidler opgaver (gigs) via hjemmesider og apps og henvender sig typisk til selvstændige frem for lønmodtagere, hvilket har givet anledning til en del debat. En ny bog af Anna Ilsøe og Trine P. Larsen kortlægger udviklingen af platformene i Danmark – typer, omfang og deltagere – og analyserer, hvordan aktørerne i platformsøkonomien håndterer at gå fra jobøkonomi til opgaveøkonomi.

På seminaret præsenteres bogens hovedpointer – herunder at der kan identificeres to hovedveje i den danske (og nordiske) platformsøkonomi, når det handler om udviklingen af ordnede forhold: Overenskomstmodellen og CVR-modellen. Med udgangspunkt i fem dybdegående casestudier vises, at disse to modeller kan have forskellige udtryk i praksis alt efter, hvilke brancher og kompetencer platformene retter sig imod. Samtidigt introduceres deltagerne til EU-kommissionens seneste udspil til et nyt platformsdirektiv, og vi diskuterer de potentielle implikationer af direktivet.

Seminaret afrundes med en paneldebat med platformsejere fra fire udvalgte platforme, der diskuterer perspektiverne i den danske platformsøkonomi. Wolt og Happy Helper, der formidler offline gig-work, og Worksome og Voocali, der formidler online freelanceopgaver. 

PROGRAM

13.45   Kaffe og kage
14:00   Velkomst og præsentation af bogens hovedpointer:
             Lektor Anna Ilsøe, FAOS         
             Lektor Trine Pernille Larsen, FAOS

14:30   Diskussion og spørgsmål fra salen
14:45   Pause
15:00   Paneldebat med:
             Morten Petersen, Co-founder & CEO, Worksome
             Søren Meier Svendsen, General Manager, Wolt
             Dennis Schade Forchhammer, Co-founder & CEO, Happy Helper
             Mads Nordstrøm, CSO Voocali
             Moderator er Lektor Anna Ilsøe, FAOS

15.40   Spørgsmål fra salen
15.50   Afrunding
16.00   Slut

Tilmeld dig seminaret

Find vej på CSS til lokale 35.01.06