12. juli 2011

EU's direktiv om tidsbegrænset ansættelse – effekter i den kommunale sektor

Tidsbegrænsede ansatte udgør omkring 11 procent af kommunernes medarbejderstab. Denne type ansættelser er mest udbredt på skole-, daginstitutions- og ældreområdet, hvor tidsbegrænsede lønmodtagere oftest ansættes til at dække akutte pasningsbehov, når faste medarbejdere pludselig sygemeldes, tager ferie, orlov, langtidssygemeldes eller går på barsel. Antallet af tidsbegrænsede ansættelser har været relativt uforandret i de fleste kommuner siden 2002, hvor EU's direktiv blev implementeret på det kommunale arbejdsmarked. Det tyder på, at EU's direktiv kun i begrænset omfang har haft betydning for udviklingen i antallet af tidsbegrænsede stillinger.

I dette projekt blev effekterne af EU's direktiv om tidsbegrænset ansættelse i den kommunale sektor i Danmark undersøgt på baggrund af interview med institutionsledere, tillids- og ledelsesrepræsentanter fra 14 tilfældigt udvalgte danske kommuner. Undersøgelsens hovedkonklusion var, at EU's direktiv har haft en vis gennemslagskraft på det kommunale område, idet de fleste udvalgte kommuner har iværksat lokale implementeringsinitiativer (informationsgivende aktiviteter, retningslinjer for god praksis og lokalaftaler). Direktivets faktiske effekt er dog begrænset, idet ændringer i kommunale arbejdsgiveres ansættelsespraksis og forbedringer af tidsbegrænsede ansattes arbejdsforhold er relativt beskedne.

FAOS-medarbejdere på projektet: Trine P. Larsen.

Læs mere i bl.a. forskningsnotatet EU's direktiv om tidsbegrænset ansættelse - effekter i den kommunale sektor. Undersøgelse gennemført for KL og KTO