Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft fra tredjelande til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter

Arbejdsmigrationen fra tredjeverdenslande til det danske arbejdsmarked har hidtil været begrænset. Det samme gælder migrationen af højt kvalificeret arbejdskraft. Formålet med dette projekt var at foretage en komparativ analyse af rekruttering af kvalificeret arbejdskraft fra tredjelande til de nordiske lande med særligt fokus på ingeniører. Selvom undersøgelsen fokuserede på rekruttering af ingeniører, beskæftigede analysen sig også mere bredt med, under hvilke reguleringsmæssige betingelser rekruttering af højt kvalificeret arbejdskraft finder sted i de nordiske lande. Projektet havde til formål at styrke den nordiske dimension af arbejdskraftindvandringspolitik samt at videreudvikle samarbejdet mellem de nordiske tekniske organisationer og forskere i spørgsmålet om indvandring af arbejdskraft.

Projektet blev gennemført som et samarbejde mellem forskere i de nordiske lande, der omfattede institutionerne: Fafo, Institutt for arbeids- og velferdsforskning, Norge, FAOS, Københavns Universitet, Danmark og Uppsala Universitet, Sverige.

For at styrke dataindsamling, sikre projektets relevans for praktikere på området, og for at tilskynde til samarbejde mellem nordiske organisationer, var en række ingeniør- og arbejdsgiverorganisationer fra de nordiske lande involverede i projektet. Fra Danmark var IDA og DI en del af gruppen.

Projektet blev finansieret af Nordisk Ministerråd og de involverede ingeniør- og arbejdsgiverorganisationer fra de nordiske lande. Projektet blev indledt i november 2008, og de endelige resultater blev offentliggjort i foråret 2010 i rapporten Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden - Reguleringer, strategier og realiteter. FAOS bidrog med landekapitlerne om Danmark og Island samt et afsluttende kapitel, der omhandler ligheder og forskelle mellem landene i forhold til regler, strategi og realiteter i rekrutteringen af den kvalificerede arbejdskraft. Rapporten blev præsenteret på en konference den 3. maj 2010 arrangeret af Beskæftigelsesministeriet og Nordisk Ministerråd.

FAOS-medarbejdere på projektet: Nana Wesley Hansen, Søren Kaj Andersen, Anne Marie Boesen. Nana Wesley Hansen var desuden sammen med Åsmund Arup Seip og Line Eldring fra Fafo i Oslo redaktør på rapporten.

Du kan læse mere om projektet i bl.a. rapporten Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden - Reguleringer, strategier og realiteter