Digitalisering af servicearbejdet – Københavns Universitet

FAOS > Forskningsprogram > Forskningsområde 1 > Digitalisering af serv...

Digitalisering af servicearbejdet

Projekt

Digitaliseringen af arbejdet har gennem det seneste årti ændret jobfunktioner og jobtyper på det private arbejdsmarked. I servicefagene sker store dele af kontorarbejdet og handelsvirksomheden i dag via digitale platforme. Samtidigt har digitaliseringen muliggjort en automatisering af mange opgaver, hvilket ændrer jobindholdet. Et godt eksempel er de supermarkeder, hvor kasser er erstattet af selvskannere.

Lektor Anna Ilsøe undersøger i dette forskningsprojekt, hvordan arbejdsgivere og lønmodtagere i private servicefag påvirkes af de forandringer i arbejdet, der følger med digitaliseringen. Hvilke jobfunktioner fylder mere/mindre på virksomheden – og hvilke funktioner køber man eksternt? Hvilke nye jobs opstår, og hvilke jobs bliver overflødige? Fokus vil være på detailhandel og business services, der til trods for en høj grad af digitalisering er mindre belyst rent forskningsmæssigt. Teoretisk trækker projektet på segmenteringsteori, fleksibilitetsformer og Industrial Relations.

Forskningsprojektet består af tre delprojekter; 1. en analyse af det generelle servicearbejdsmarked i Danmark og graden af digitalisering i forskellige dele heraf (desk research), 2. en analyse af digitalisering i detailhandel og business services i Danmark, Sverige og Tyskland og respons på udviklingen fra de sociale parter i de tre lande (desk research og interview) og 3. to surveys blandt henholdsvis virksomheder og lønmodtagere i Danmark om digitalisering af servicearbejdet.

Deltager: Anna Ilsøe 
Projektperiode: Marts 2016 - november 2017
Finansiering: Dansk Erhverv, HK/Privat, HK Handel samt FAOS´ programbevilling
Kontaktperson: Anna Ilsøe, tlf.: 35 32 32 12, mail: ai@faos.dk