Forskningsområde 1 – Københavns Universitet

FAOS > Forskningsprogram > Forskningsområde 1

National og sektor regulering

Forskningsområde 1

Et hovedformål med forskningen under dette forskningsområde er at følge og analysere udviklingen i overenskomstfornyelserne indenfor henholdsvis det private og det offentlige område med hensyn til processer, resultater og deres samlede funktionsmåde. Desuden vil det danske aftalesystem blive analyseret i en både historisk og international komparativ sammenhæng. Ydermere omhandler forskningsområdet den regulering, der ligger ved siden af og mellem det private og det offentlige aftalesystem, og udgøres af konfliktløsningssystemet (inklusive det arbejdsretslige system), men også lovgivning med betydning for regulering af arbejds- og ansættelsesforhold (funktionærlov, ferielov, barselslov, etc.) samt offentlige politikker med betydning for arbejdsmarkedet og her især beskæftigelses- og efteruddannelsespolitikken.

Der er under dette forskningsområde formuleret fem problemstillinger, der har fokus på henholdsvis det private aftalesystem, det offentlige aftalesystem og den nationale regulering imellem og ved siden af disse. Der er også knyttet et emne til følgeforskning. Se de enkelte problemstillinger:


Disse problemstillinger vil være omdrejningspunktet for følgende projekter: