Fremtidens arbejdsmarked

Projekt

Forskningsprojektet Fremtidens arbejdsmarked, The Future of Work, er et nordisk komparativt projekt, hvis formål er at kortlægge og sammenligne, hvordan arbejdsmarkederne i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forandrer sig, og hvad der driver forandringerne. Projektet vil både generere nye data og trække på eksisterende data fra en række nationale spørgeskemaundersøgelser og registre.

Fra FAOS deltager Anna Ilsøe og Trine P. Larsen, der vil udføre den danske del af undersøgelsen i samarbejde med 23 kollegaer fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Anna Ilsøe vil samtidig fungere som nordisk koordinator på den del af undersøgelsen, der omhandler atypisk beskæftigelse. Projektet består af i alt syv delprojekter, som vil munde ud i hver sin delrapport:

1)      Det første delprojekt kortlægger, hvad der hovedsagligt driver forandringerne af de nordiske arbejdsmarkeder med fokus på teknologiske, økonomiske, sociodemografiske og institutionelle faktorer.

2)      Det andet delprojekt undersøger digitaliseringen af traditionelle former for arbejde; Hvilke effekter har digital automatisering – herunder robotter - på arbejdet inden for plejesektoren og fremstillingsindustrien?

3)      Det tredje delprojekt fokuserer på den voksende tendens til atypisk beskæftigelse og kombinationer mellem lønmodtagerjob og selvstændig virksomhed på de nordiske arbejdsmarkeder. Hvad betyder det, når faste fuldtidsansatte i stigende grad erstattes af løst ansatte og freelancere?

4)      Det fjerde delprojekt koncentrerer sig om nye aktører på arbejdsmarkedet – digitale platforme og platformsarbejdere. Hvordan kan man fremme beskæftigelsessikkerheden og indkomstsikkerheden for borgere, der arbejder på globale eller lokale digitale platforme?

5)      Det femte delprojekt ser på konsekvenser og udfordringer for det fremtidige arbejdsmiljø i de nordiske lande.

6)      Det sjette delprojekt kortlægger samspillet med arbejdsretten og andre regelsæt. Hvilke muligheder og udfordringer ligger der i forhold til udviklingen – er der behov for tilpasninger?

7)      Det syvende og afsluttende delprojekt består af en samlet komparativ rapport, der syntetiserer resultaterne fra de øvrige delprojekter og diskuterer den fremtidige regulering af de nordiske arbejdsmarkeder. Fokus bliver på samspillet mellem de etablerede sociale parter i de nordiske lande, EU-reguleringen og nye aktører såsom platformsvirksomheder og kombinatører blandt arbejdstagerne.

Deltagere: The Norwegian Institute for Labour and Social Research (Fafo) leder det samlede projekt. Lektor Anna Ilsøe og lektor Trine P. Larsen (FAOS) deltager i projektet sammen med forskere fra Gothenburg University, Lund University, Reykjavik University, University of Tampere, Aalborg University, Aarhus University, University of Oslo, TEKES, The National Institute of Occupational Health (STAMI) og The National Research Center for the Working Environment (NRCWE).

Projektperiode: November 2017 - December 2020.
Finansiering: Nordisk Ministerråd
Kontaktpersoner: Anna Ilsøe, tlf.: 35 32 32 12, mail: ai@faos.dk; Trine Pernille Larsen, tlf.: 35 32 45 14, mail: tpl@faos.dk.