Danske trepartforhandlinger i komparativt lys - ’Corporatist survivors in an age of adversity’

Projekt

Bogprojektet med arbejdstitlen ’Corporatist survivors in an age of adversity’ knytter an til forskningsprogrammets problemstilling ’Trepartssamarbejdet efter trepartsforhandlingernes sammenbrud 2012’. Projektet analyserer trepartsforhandlingerne i tre lande – Danmark, Holland og Østrig – der er undtaget fra en generelt europæisk tendens i retning af en markant svækkelse af involvering af arbejdsmarkedets parter i politikudvikling i tiden fra midten af 00’erne og frem. Der fokuseres i projektet på trepartssamarbejde og trepartsforhandlinger i forbindelse med politikformulering indenfor tre områder: beskæftigelsespolitik, efteruddannelse og arbejdsløshedsforsikring. Formålet med projektet er dels at finde frem til, hvad der gør, at trepartssamarbejde og -forhandlinger ikke fremstår som markant svækkede i disse lande, dels at analysere hvordan disse alligevel er ændret over tid. Det gøres ved forfølge tre spørgsmål: I hvilket omfang er arbejdsmarkedets parter stadig i stand til at øge politisk indflydelse via trepartssamarbejde, og i hvilken grad har den økonomiske krise, svækket medlemstilslutning og andre faktorer påvirket denne evne? Hvorfor er trepartsforhandlinger som reguleringsform ikke afgørende svækket i disse tre lande? I hvilken grad er nye udfordringer med relation til de politikområder – såsom flygtningestrømmen, digitalisering og atypisk ansatte – genstand for trepartssamarbejde? Projekt resultater forventes publiceret i en engelsksproget bog på Edward Elgar i 2019, mens resultaterne vedrørende situation i Danmark tillige publiceres i et forskningsnotat på dansk ultimo 2018.    

Deltager: Mikkel Mailand
Projektperiode: primo 2017 – primo 2019
Finansiering: Projektet er finansieret af FAOS’ forskningsprogram 2014-18
Kontaktperson: Mikkel Mailand, tlf. 35 32 32 77, mail: mm@faos.dk