PHS Quality - løn og arbejdsvilkår for service udført i private hjem

FAOS var ansvarlige for den danske del af et EU-finansieret projekt, der skulle undersøge reguleringen af løn og arbejdsvilkår indenfor service udført i private hjem (Personal Household Service) i 10 europæiske lande.

 

Projektet fokuserede særligt på udførsel af rengøring og ældrepleje i private hjem. Projektet skulle især belyse arbejdsmarkedets parters roller i regulering af løn og arbejdsvilkår i sektoren, men også den rolle, som lovgivning spiller og hvad det betyder, at nye aktører som platforme er kommet på banen.

Resultaterne forventes publiceret marts 2020. Metodisk byggede projektet på interview med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, offentlige myndigheder og kommuner, samt statistik, dokumentanalyse og tidligere forskning. Projektet blev ledt af forskningscenteret AIAS, University of Amsterdam.

 

Projektperiode: april 2018 2017 – marts 2019
Kontakt: Trine P. Larsen og Mikkel Mailand.

Deltagere

Navn Titel Telefon E-mail
Larsen, Trine Pernille Lektor +4535324514 E-mail
Mailand, Mikkel Forskningsleder +4535323277 E-mail