PHS Quality - løn og arbejdsvilkår for service udført i private hjem

Projekt

FAOS er ansvarlige for den danske del af et EU-finansieret projekt, der skal undersøge reguleringen af løn og arbejdsvilkår indenfor service udført i private hjem (Personal Household Service) i 10 europæiske lande. Projektet fokuserer særligt på udførsel af rengøring og ældrepleje i private hjem. Projektet skal især belyse arbejdsmarkedets parters roller i regulering af løn og arbejdsvilkår i sektoren, men også på den rolle, som lovgivning spiller og hvad det betyder, at nye aktører som platforme er kommet på banen. Resultaterne forventes publiceret marts 2020. Metodik bygger projektet på interview med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, offentlige myndigheder og kommuner, samt statistik, dokumentanalyse og tidligere forskning. Projektet ledes af forskningscenteret AIAS, University of Amsterdam.

Deltagere: Trine P. Larsen og Mikkel Mailand.
Projektperiode: april 2018 2017 – marts 2019