Problemstilling 3 – Københavns Universitet

FAOS > Forskningsprogram > Forskningsområde 3 > Problemstilling 3

Multinationale virksomheder - tilpasning til den danske model

Problemstilling 3

Udenlandsk ejede virksomheder udgør en stadig større andel af arbejdsmarkedet, og de beskæftiger omkring hver femte lønmodtager i Danmark. De største udenlandsk ejede virksomheder i Danmark er fra lande med helt andre arbejdsmarkedstraditioner end dem, vi kender i Norden. I modsætning til, hvad man ser i mange andre lande, har sammenstødet mellem forskellige samarbejdssystemer og arbejdsmarkedstraditioner ikke givet anledning til større konflikter. De udenlandske virksomheder synes i vid udstrækning at tilpasse sig danske arbejdsmarkedsforhold. Hvad er det ved den danske model, der sikrer, at udenlandske virksomheder ikke udfordrer de bestående arbejdsmarkedsrelationer? Er det en ensidig tilpasning af udenlandske virksomheder til den danske model eller rækker den danske model også i stigende grad ud efter de udenlandske selskaber? Har EU-direktiver, f.eks. om information og høring og om Europæiske Samarbejdsudvalg spillet en rolle for integrationen af nationale arbejdsmarkedssystemer og internationale virksomheder? Ved at analysere mødet mellem forskellige ledelsesformer, samarbejdssystemer og arbejdsmarkedstraditioner vil det være muligt at kaste lys over særlighederne ved den danske model i en international sammenhæng.