Forskningsområde 3 – Københavns Universitet

FAOS > Forskningsprogram > Forskningsområde 3

Virksomhedsniveauet

Forskningsområde 3

Samarbejdet og forhandlingerne mellem parterne lokalt på private virksomheder er under konstant forandring og udfordres til stadighed af konjunkturforandringer, omstruktureringer på arbejdspladserne, ændringer i produktionskæderne, nye arbejdsorganiseringer og nye ejerskabsformer. Samtidig er der en stadigt voksende gruppe af lønmodtagere og virksomheder, som står uden for den danske model med dens relativt høje organisationsprocenter, kollektive overenskomster, tillidsvalgte og aftaleregulerede løn og arbejdsvilkår.

De offentlige arbejdspladser har ligeledes været under kraftig forandring de seneste år. Særligt strukturreformen - gennemført i perioden 2004-2007 på det kommunale og regionale område - har skabt forandringer, mens også kvalitetsreformen og de stramme økonomiske rammevilkår i kølvandet på den finansielle krise har haft betydning for al offentlig virksomhed. Effektivisering, omstrukturering, konkurrenceudsættelse og øget ’virksomhedsliggørelse’ af den enkelte institution kombineret med mere centralisering har gjort forandring til reglen snarere end undtagelsen. Denne udvikling har betydning både for samarbejdet mellem ledere og medarbejdere og for reguleringen af løn og arbejdsvilkår.

Dette forskningsområde indeholder syv problemstillinger, hvor de første fokuserer på den private sektor, de følgende fokuserer på både den private og den offentlige sektor og den sidste fokuserer på den offentlige sektor. Desuden er der planlagt et område for følgeforskning. Se de enkelte problemstillinger:


Disse problemstillinger vil være omdrejningspunktet for følgende projekter: