Problemstilling 6 – Københavns Universitet

FAOS > Forskningsprogram > Forskningsområde 3 > Problemstilling 6

Professionalisering af ledelse og TR – offentlig og privat

Problemstilling 6

I takt med decentraliseringen af betydelige dele af aftalekompetencen på det danske arbejdsmarked er der opstået en række nye udfordringer på lokalt plan. På virksomhederne åbner de nye muligheder i overenskomsterne op for lokalforhandlinger, hvor ledelsen og tillidsrepræsentanten – på vegne af kollegerne – udvikler fælles løsninger, der passer til netop deres arbejdsplads. Men det skaber også en række nye udfordringer. I disse år kommer en række ledere frem i forreste række, som ikke nødvendigvis er rundet af den danske model. Det drejer sig f.eks. om HR-ledere fra handelshøjskoler og universiteter, som har ledelse som profession, men som ikke altid har indsigt i den danske model. Et centralt spørgsmål er derfor; Er de nye ledertyper en udfordring for den danske model, fordi de repræsenterer en ledelsesstil, som i mindre grad bygger på modellens forudsætninger i form af samarbejde, medarbejderinvolvering og forhandling? Den lokale tillidsrepræsentant er i dag bedre uddannet, end de var for ti år siden, men mange ledere synes stadig ikke, at forhandlingskompetencerne er gode nok. Dette kan både skyldes et kompetenceefterslæb blandt tillidsrepræsentanter, men det er også muligt, at nye forståelser af forhandling og samarbejde har udviklet sig blandt ledelsen. Har tillidsrepræsentanterne værktøjerne til at samarbejde og forhandle? Og måske til at ’skole’ de nye ledertyper ind i modellen?