Problemstilling 5 – Københavns Universitet

FAOS > Forskningsprogram > Forskningsområde 3 > Problemstilling 5

TR-dilemmaer i forhold til faglig organisering på arbejdspladserne

Problemstilling 5

I takt med at de faglige organisationer har oplevet en tilbagegang i medlemstallene, har flere tillidsrepræsentanter (TR) oplevet nye krav fra forbundene i forhold til medlemsrekruttering og fastholdelse af allerede organiserede medarbejdere. TR’erne skal på den ene side etablere et stærkt forhandlingsmandat i forhold til ledelsen – hvilket kræver ro og sammenhold på gulvet – og på den anden side skal de demonstrere, at der er forskel på at være medlem og ikke-medlem. Mange TR’er vælger derfor at kombinere stokkemetoder og gulerodsmetoder i deres organiseringsindsats, så fællesskabet kan opretholdes. Netop den dobbeltrolle kan til tider stille TR’erne i et svært dilemma. Det kan være svært at skabe opbakning blandt kollegerne og danne en fælles front mod ledelsen, hvis TR’en dagen forinden har været ude med riven for at organisere nye medlemmer blandt samme kolleger. Endvidere viser undersøgelser, at organiseringsindsatsen stiller TR’erne i et dilemma, hvis der er signifikante grupper af gule og uorganiserede på deres arbejdsplads. Hvilke strategier vælger TR’erne for at imødegå alle disse udfordringer?