Projekt: Den danske model i detailhandlen – Københavns Universitet

FAOS > Forskningsprogram > Forskningsområde 3 > Projekt: Den danske mo...

Den danske model i detailhandlen

Projekt
Formålet med dette forskningsprojekt er at beskrive og analysere, hvordan den danske model fungerer i en udvalgt del af servicebranchen: detailhandlen. Fokus i undersøgelsen vil være på det lokale samarbejde om arbejdstid og uddannelse og de institutioner og kontekster, der spiller en vigtig rolle for leder-medarbejderrelationerne lokalt.                                   

Projektet skal belyse, hvilke muligheder og udfordringer, der ligger i det lokale samarbejde i detailhandlen omkring arbejdstid og uddannelse. Samarbejdet tænkes i den forbindelse bredt og inkluderer både de formelle og uformelle relationer mellem ledere og medarbejdere. Findes der eksempler på, at samarbejdet om arbejdstid og/eller uddannelse bidrager til at løse problemer med rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft? Hvordan påvirker vanskeligheder med at rekruttere og fastholde medarbejdere det lokale samarbejde?

Projektet tager udgangspunkt i et casestudie af seks omhyggeligt udvalgte butikker i den danske detailhandel, som repræsenterer en variation i butiksstørrelse, uddannelsesniveau blandt medarbejderne, ejerforhold og geografisk placering.

Deltager: Anna Ilsøe, Jonas Felbo-Kolding
Projektperiode: Marts 2013 – juni 2014
Finansiering: Dansk Erhverv og HK Handel
Kontaktperson: Anna Ilsøe, tlf.: 35 32 32 12, mail: ai@faos.dk og Jonas Felbo-Kolding, tlf.: 35 32 44 99, mail: jf@faos.dk.