Projekt: Globalisering af magisterarbejdet – Københavns Universitet

FAOS > Forskningsprogram > Forskningsområde 3 > Projekt: Globalisering...

Globalisering af magisterarbejdet (afsluttet)

Projekt

Projektet belyser globaliseringens betydning for løn og arbejdsvilkår i Danmark blandt en stor akademikergruppe, navnligt magistrene. Det danske arbejdsmarked er i stigende grad påvirket af globalisering i form af udenlandske arbejdstagere og virksomheder samtidig med, at arbejdsopgaver ofte flyttes til udlandet. Formålet med dette projekt er at belyse, i hvilket omfang og hvordan de akademiske dele af arbejdsmarkedet påvirkes. De danske magistre er en akademikergruppe, som spænder vidt. Her finder man både humanistisk, naturvidenskabeligt og samfundsvidenskabeligt uddannede personer. I dag er 40 procent af de danske magistre ansat i private virksomheder. Denne rapport fortæller således en vigtig historie om globaliseringen af store dele af det akademiske arbejdsmarked på tværs af private og offentlige arbejdspladser.

Studiet bygger på teori om globalisering og mobilitet samt på et meget stort empirisk datamateriale, som præsenteres i tre delanalyser. Første delanalyse er en kortlægning af omfanget af globalisering, som bygger på tilgængelig registerdata og interview med nøglepersoner blandt arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne. Anden delanalyse præsenterer resultater fra kvalitative casestudier på otte store virksomheder indenfor medico og IT- og teleindustrien. Endelig er der gennemført en måling af effekten af længerevarende udlandsophold på løn og ledighed blandt danske magistre. Denne sidste og tredje delanalyse bygger på registerdatamateriale og anvender metoden Propensity Score Matching.

Deltager: Nana W. Hansen, Steen E. Navrbjerg, Anna P. Kylling
Projektperiode: afsluttet april 2014
Finansiering: Projektet er finansieret af DM - Dansk Magisterforening
Kontaktperson: Nana Wesley Hansen, tlf.: 35 32 34 44, mail: nha@faos.dk

Læs mere om projektet her