Ordentlige arbejdsvilkår og produktivitet i det virtuelle arbejde (DEEP VIEW)

Projekt

Projektet har til formål at skabe en dybere forståelse af, hvordan social dialog og kollektive forhandlinger på nationalt niveau, sektorniveau og virksomhedsniveau tackler udfordringerne i det virtuelle arbejde baseret på ny informations- og kommunikationsteknologi – og hvordan der sikres produktive og anstændige arbejdsvilkår i det virtuelle arbejde.

Projektet vil derfor fokusere på at undersøge, hvordan parterne på nationalt niveau, sektorniveau og  virksomhedsniveau behandler og forhandler vilkår for ansatte på dette område i fem lande (Østrig, Danmark, Estland, Spanien og Portugal) og tre sektorer (finanssektoren;  programmering og IT-rådgivning;  og plejesektoren). Disse lande og sektorer er valgt med henblik på at illustrere mangfoldigheden af ​​virkningerne af det virtuelle arbejde på arbejdsvilkårene. Mens analyserne på nationalt og sektorniveau vil fokusere på at undersøge, hvordan emnet forstås af parterne på disse niveauer, vil virksomhedsanalyserne sigte mod at identificere best-practice social dialog.

Projektets specifikke mål er:

1. Analysere, hvordan social dialog i fem forskellige lande tackler arbejdsvilkårene inden for det virtuelle arbejde

2. Analysere, hvordan sektorspecifikke kollektive forhandlinger i tre sektorer  tackler arbejdsvilkårene inden for det virtuelle arbejde

3. Identificere gode måder at indgå i dialog på virksomhederne med henblik på at fremme anstændigt og produktivt virtuelt arbejde

Deltagere: Carsen Jørgensen og Steen E. Navrbjerg
Finansiering: Projektet er finansieret af DG Employment VP/2917/004 – Improving expertise in the field of industrial relations

Projektperiode: April 2018 til april 2020  2017
Kontakt: Carsten Jørgensen, tlf. 35323951, mail cj@faos.dk og Steen E. Navrbjerg, tlf. 35 32 32 79, mail sen@faos.dk