Ordentlige arbejdsvilkår og produktivitet i det virtuelle arbejde (DEEP VIEW)

Projektet havde til formål at skabe en dybere forståelse af, hvordan social dialog og kollektive forhandlinger på nationalt niveau, sektorniveau og virksomhedsniveau tackler udfordringerne i det virtuelle arbejde baseret på ny informations- og kommunikationsteknologi – og hvordan der sikres produktive og anstændige arbejdsvilkår i det virtuelle arbejde.

Projektet fokuserede derfor på at undersøge, hvordan parterne på nationalt niveau, sektorniveau og  virksomhedsniveau behandler og forhandler vilkår for ansatte på dette område i fem lande (Østrig, Danmark, Estland, Spanien og Portugal) og tre sektorer (finanssektoren;  programmering og IT-rådgivning;  og plejesektoren). Disse lande og sektorer blev valgt med henblik på at illustrere mangfoldigheden af ​​virkningerne af det virtuelle arbejde på arbejdsvilkårene. Mens analyserne på nationalt og sektorniveau fokuserede på at undersøge, hvordan emnet forstås af parterne på disse niveauer, ville virksomhedsanalyserne sigte mod at identificere best-practice social dialog.

Projektets specifikke mål er:

1. Analysere, hvordan social dialog i fem forskellige lande tackler arbejdsvilkårene inden for det virtuelle arbejde

2. Analysere, hvordan sektorspecifikke kollektive forhandlinger i tre sektorer  tackler arbejdsvilkårene inden for det virtuelle arbejde

3. Identificere gode måder at indgå i dialog på virksomhederne med henblik på at fremme anstændigt og produktivt virtuelt arbejde

Finansieret af

DG Employment VP/2917/004 – Improving expertise in the field of industrial relations

Projektperiode: April 2018 til april 2020  (2017)
Kontakt: Carsten Jørgensen og Steen E. Navrbjerg

Projektdeltagere

Navn Titel Telefon E-mail
Jørgensen, Carsten Forskningsfuldmægtig +4535323951 E-mail
Navrbjerg, Steen Erik Lektor +4535323279 E-mail