Følgeforskning OK20

FAOS følger overenskomstfornyelserne på det private arbejdsmarked, OK20.

Hovedelementerne i denne følgeforskning er 1) interview med topforhandlere på de større forhandlingsområder, 2) udarbejdelse af et optaktsnotat, der beskriver og analyserer udgangspunkter og forventede forhandlingstemaer for de kommende forhandlinger, 3) et presseseminar hvor notatet og FAOS hjemmeside om OK20 præsenteres (hjemmesiden indeholder bl.a. et løbende resume af forhandlingsforløbene og fakta-ark om OK20), 4) et afsluttende notat om resultaterne af OK20. Undervejs vil FAOS stå til rådighed for medierne vedrørende spørgsmål og vurderinger om OK20.

Projektansvarlige: Søren Kaj Andersen og Nana Wesley Hansen
Projektperiode: Oktober 2019 – maj 2020
Finansiering: FAOS’ programbevilling 2019-2023
Kontakt: Søren Kaj Andersen eller Nana Wesley Hansen