Kortlægning af mindstelønsområdet i Danmark

Nyt forskningsprojekt skal afdække overenskomstdækningen og omfanget af lavtlønsområder på det danske arbejdsmarked.

Det har mødt stor modstand herhjemme, at EU kommissionen har stillet forslag om en lovfastsat mindsteløn i alle EU lande. Frygten er, at en sådan mindsteløn vil undergrave den danske model og dermed det overenskomstsystem, som sikrer størstedelen af danske lønmodtagere relativt gode løn- og arbejdsvilkår. Men hvor mange falder egentlig uden for overenskomstsystemet, og hvad er lønniveauet blandt dem, der ikke er dækket? Det skal et nyt forskningsprojekt for Beskæftigelsesministeriet afdække.

Projektet skal svare på 1) hvor stor en andel af lønmodtagerne der arbejder i overenskomstdækkede virksomheder, 2) hvor stor en andel af lønmodtagerne, som er lavtlønnede og 3) hvilke typer lønmodtagere, der modtager de laveste timelønninger. For at besvare disse spørgsmål trækker projektet på forskellige former for registerdata.

Deltagere: Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen
Projektperiode: Januar 2020 - juni 2020
Finansiering: Beskæftigelsesministeriet
Kontakt: Jens Arnholtz eller Søren Kaj Andersen