Arbejdsgiverorganisationernes og virksomhedernes rolle i velfærdspolitik (BAWEU)

FAOS er partner i det komparative EU-projekt ‘Business and Welfare – Companies’ preferences and their collective action in the European Union’ (BAWEU). Projektet fokuserer på virksomheders og arbejdsgiverforeningers rolle i og anvendelse af velfærdspolitikker. Formålet med projektet er at få en bedre forståelse af dels, hvordan arbejdsgivernes velfærdspolitiske præferencer varierer mellem lande og sektorerne og hvordan de har udviklet sig over tid, og dels hvordan arbejdsgiverforeningernes rolle i repræsentationen af virksomhedernes interesser har udviklet sig. Landene i fokus er Danmark, Holland, Italien, Slovakiet og Tyskland. Projektets metoder indeholder både desk research, interviews (med arbejdsgiverorganisationer) og spørgeskemaanalyse (af alle virksomheder med mere end 250 ansatte).  

Projektet ledes af Milano Universitet. FAOS skal alene stå for analyserne af Danmark.

Finansieret af

EU Kommissionen (Beskæftigelsesdirektoratet), FAOS andel 250.000 kr

Projektperiode: Ultimo 2020 til ultimo 2022
Kontakt: Mikkel Mailand

Projektdeltagere

Navn Titel Telefon E-mail
Mailand, Mikkel Forskningsleder +4535323277 E-mail