Atypisk beskæftigede og fagbevægelsen

Trine P. Larsen og Anna Ilsøe undersøger i et nyt projekt atypisk beskæftigedes relation til fagbevægelsen.

Projektet består af to delprojekter, som vil give information og ny viden om 1) omfanget af atypisk beskæftigede inden for udvalgte områder, som 3F organiserer, 2) hvilke former for atypisk beskæftigelse, der trækkes på i de udvalgte sektorer, og hvad der kendetegner de atypisk beskæftigede, 3) deres tilknytning til fagforeningen samt 4) hvad det er for fagforeningsservices- og ydelser, som de mere præcist efterlyser.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Ilsøe, Anna Lektor +4535323212 E-mail
Larsen, Trine Pernille Lektor +4535324514 E-mail

Projektet udføres på opdrag af 3F

Bevilling til FAOS: 870.842 kroner
Projekt: Atypisk beskæftigede og fagbevægelsen – organisering af nye grupper indenfor 3F’s område
Projektansvarlige: Anna Ilsøe og Trine P. Larsen
Periode: Februar 2021 – december 2021