BreakBack

Europæiske fagforeninger har i de senere år oplevet et medlemstab, hvor stadig flere lønmodtagere vælger at stå uden for det traditionelle faglige fællesskab. Et central spørgsmål er, hvordan nationale fagforeninger kan få vendt medlemsudviklingen og formå at tiltrække og fastholde nye medlemmer.

 

Et nyt EU finansieret projekt undersøgte dels hvordan nationale fagforeninger i Danmark, Italien, Belgien, Litauen og Spanien gennem deres række af serviceydelser søger at tiltrække og fastholde nye medlemmer og dels hvilken betydning rækken af serviceydelser har haft for den faglige organisering. Projektet bestod af tre delprojekter. Det første delprojekt kortlagde medlemsudviklingen blandt de nationale fagforeninger i de udvalgte lande. Det andet delprojekt undersøgte med udgangspunkt i udvalgte nationale fagforeninger, hvilke serviceydelser de tilbyder deres medlemmer og hvordan de gennem innovative services har søgt at tiltrække nye medlemsgrupper som fx freelancere, platformsarbejdere og andre atypiske ansatte, der ofte af forskellige årsager fravælger fagforeningen. En del af dette delprojekt var også at undersøge, hvilke effekter den type serviceydelser har haft for de faglige organisationers medlemsudvikling. Det tredje delprojekt bestod af en kvantitativ survey, der sigtede mod at evaluere udvalgte innovative serviceydelser blandt de nationale fagforeninger.

Forskningsprojektet er EU-finansieret og koordineres af Universitet i Firenze og involverede flere forskere fra andre europæiske forskningscentre. Fra FAOS deltager Trine P. Larsen, Anna Ilsøe og Emma Steffensen Bach.

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Ilsøe, Anna Lektor +4535323212 E-mail
Larsen, Trine Pernille Lektor +4535324514 E-mail

Finansieret af

392.127 til FAOS fra EU-Kommissionen

Projektperiode: foråret 2019 – foråret 2021
Kontakt: Trine P. Larsen og Anna Ilsøe