BreakBack

Europæiske fagforeninger har i de senere år oplevet et medlemstab, hvor stadig flere lønmodtagere vælger at stå uden for det traditionelle faglige fællesskab. Et central spørgsmål er, hvordan nationale fagforeninger kan få vendt medlemsudviklingen og formå at tiltrække og fastholde nye medlemmer. Et nyt EU finansieret projekt undersøger dels hvordan nationale fagforeninger i Danmark, Italien, Belgien, Litauen og Spanien gennem deres række af serviceydelser søger at tiltrække og fastholde nye medlemmer og dels hvilken betydning rækken af serviceydelser har haft for den faglige organisering. Projektet består af tre delprojekter. Det første delprojekt kortlægger medlemsudviklingen blandt de nationale fagforeninger i de udvalgte lande. Det andet delprojekt undersøger med udgangspunkt i udvalgte nationale fagforeninger, hvilke serviceydelser de tilbyder deres medlemmer og hvordan de gennem innovative services har søgt at tiltrække nye medlemsgrupper som fx freelancere, platformsarbejdere og andre atypiske ansatte, der ofte af forskellige årsager fravælger fagforeningen. En del af dette delprojekt er også at undersøge, hvilke effekter den type serviceydelser har haft for de faglige organisationers medlemsudvikling. Det tredje delprojekt består af en kvantitativ survey, der sigter mod at evaluere udvalgte innovative serviceydelser blandt de nationale fagforeninger.

Forskningsprojektet er EU-finansieret og koordineres af Universitet i Firenze og involverer flere forskere fra andre europæiske forskningscentre. Fra FAOS deltager Trine P. Larsen, Anna Ilsøe og Emma Steffensen Bach.

Projektperiode: foråret 2019 – foråret 2021
Finansiering: 392.127 til FAOS fra EU-Kommissionen
Kontakt: Trine P. Larsen og Anna Ilsøe