Revision af grundbog for tillidsvalgte

FAOS udarbejdede i 2013 en håndbog for tillidsvalgte for FIU – Fagbevægelsens Interne Uddannelser. Håndbogen blev trykt i 6.000 eksemplarer og står nu over for en revision, hvor blandt andet arbejdsmiljørepræsentantens arbejde i højere grad indarbejdes, ligesom forskelle på forhandlinger og samarbejde i den offentlige og private sektor belyses.

Projekttitel: Revision af grundbog for tillidsvalgte
Bevilling til FAOS: 400.000 kroner fra FIU
Projektansvarlige: Steen E. Navrbjerg og Trine P. Larsen
Projektperiode: 2018-2019