Atypisk beskæftigede og fagbevægelsen – organisering af nye grupper inden for 3F’s områder

Hvad er atypisk beskæftigedes relation til fagbevægelsen? Hvilke fagforeningsservices og ydelser efterlyser de atypiske beskæftigede, og hvad kendetegner deres arbejdssituation? Det er nogle af hovedspørgsmålene i et nyt forskningsprojekt om atypisk beskæftigede og fagbevægelsen.

Projektet undersøger omfanget af udvalgte former for atypisk beskæftigelse, og hvilke fagforeningsservices- og ydelser grupper af atypisk beskæftigede efterlyser inden for udvalgte områder, som 3F organiserer.

 

Projektet består af to delprojekter. Det første delprojekt trækker på kvalitative interviews med forskellige grupper af atypisk beskæftigede, fx folk på nultimerskontrakter, udenlandske arbejdstagere, vikarer, tidsbegrænset ansatte, platformsarbejdere og nye former for solo selvstændige inden for udvalgte områder, som 3F organiserer. Det andet delprojekt søger at kortlægge og belyse nye grupper af atypisk beskæftigede og deres tilknytning til fagbevægelsen inden for de udvalgte sektorer gennem en ny større kvantitativ survey.

Projektet består af to delprojekter. Det første delprojekt trækker på kvalitative interviews med forskellige grupper af atypisk beskæftigede, fx folk på nultimerskontrakter, udenlandske arbejdstagere, vikarer, tidsbegrænset ansatte, platformsarbejdere og nye former for solo selvstændige inden for udvalgte områder, som 3F organiserer. Det andet delprojekt søger at kortlægge og belyse nye grupper af atypisk beskæftigede og deres tilknytning til fagbevægelsen inden for de udvalgte sektorer gennem en ny større kvantitativ survey.

 

Finansiering:

3F

Projektperiode: Februar 2021- December 2021
Kontakt: Trine P. Larsen og Anna Ilsøe

Projektansvarlige

Navn Titel Telefon E-mail
Ilsøe, Anna Lektor +4535323212 E-mail
Larsen, Trine Pernille Lektor +4535324514 E-mail