Covid-19: Atypiske ansatte i atypiske tider

Projekt

Krisen på det internationale og danske arbejdsmarked i lyset af corona-pandemien rammer alle grupper af beskæftigede. Danmark er gået foran ved også at indføre hjælpepakker rettet mod særlige grupper af selvstændige, studerende mm. som er ramt af krisen. Det giver en unik mulighed for at følge og vurdere tiltag, der kan øge sikkerheden for atypisk beskæftigede på arbejdsmarkedet. Atypisk beskæftigede som vikarer, platformsarbejdere eller freelancere er i forvejen mere udsatte end andre grupper på arbejdsmarkedet, da de har færre og mere hullede sikkerhedsnet.

Dette projekt analyserer beskæftigelses- og indkomstsikkerhed for atypisk beskæftigede i lyset af regeringens hjælpepakker og eksisterende regler og ordninger. Det drejer sig om dem på marginal deltid (under 15 timer pr. uge), tidsbegrænset ansatte, freelancere, vikarer og platformsarbejdere. Platformsarbejdernes sikkerhed undersøges via webscraping på udvalgte arbejdsplatforme i Danmark, udført af IT-virksomheden Evoplexus. De fire øvrige grupper undersøges via survey. Her samarbejder vi med HK og 3F, som rundsender surveys blandt en del af deres medlemmer. Scraping og surveys suppleres med kvalitative interview med borgere, som oplever krisen på egen hånd og kan pege på nye vinkler i denne ekstraordinære situation. Her spørges blandt andet ind til dækning, adgang og effekt i forhold til hjælpepakkerne.

Deltagere: Anna Ilsøe, Trine P. Larsen og Emma Steffensen Bach 
Projektperiode: 30.03.20 – 15.05.20
Finansiering: 75.000 kr. fra det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Kontakt: Anna Ilsøe eller Trine P. Larsen