Covid-19: Atypiske ansatte i atypiske tider

Krisen på det internationale og danske arbejdsmarked i lyset af corona-pandemien rammte alle grupper af beskæftigede. Danmark gik foran ved også at indføre hjælpepakker rettet mod særlige grupper af selvstændige, studerende mm. som blev ramt af krisen.

Det gav en unik mulighed for at følge og vurdere tiltag, der kunne øge sikkerheden for atypisk beskæftigede på arbejdsmarkedet. Atypisk beskæftigede som vikarer, platformsarbejdere eller freelancere er i forvejen mere udsatte end andre grupper på arbejdsmarkedet, da de har færre og mere hullede sikkerhedsnet.

 

Dette projekt analyserede beskæftigelses- og indkomstsikkerhed for atypisk beskæftigede i lyset af regeringens hjælpepakker og eksisterende regler og ordninger. Det drejede sig om dem på marginal deltid (under 15 timer pr. uge), tidsbegrænset ansatte, freelancere, vikarer og platformsarbejdere.

Platformsarbejdernes sikkerhed blev undersøgt via webscraping på udvalgte arbejdsplatforme i Danmark, udført af IT-virksomheden Evoplexus. De fire øvrige grupper blev undersøgt via survey. Her samarbejdede vi med HK og 3F, som rundsendte surveys blandt en del af deres medlemmer.

Scraping og surveys blev suppleret med kvalitative interview med borgere, som oplevede krisen på egen hånd og kunne pege på nye vinkler i denne ekstraordinære situation. Her blev der blandt andet spurgt ind til dækning, adgang og effekt i forhold til hjælpepakkerne.

 

Finansiering:

75.000 kr. fra det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Projektperiode: 30.03.20 – 15.05.20
Kontakt: Trine P. Larsen eller Anna Ilsøe

Deltagere

Navn Titel Telefon E-mail
Ilsøe, Anna Lektor +4535323212 E-mail
Larsen, Trine Pernille Lektor +4535324514 E-mail

Derudover: 

Emma Steffensen Bach