Udenlandsk arbejdskraft og erhvervsuddannelser i forandring (Moving Trades)

Hvordan påvirker øget arbejdsmigration erhvervsuddannelserne i lande med vekseluddannelse? Når arbejdsgiverne kan rekruttere udenlandske arbejdstagere, bliver deres interesse for at tage lærlinge så mindre? Når udenlandsk arbejdskraft kommer ind i faglærte brancher, mindskes de unges lyst så til at tage en erhvervsuddannelse? Det er nogle af de spørgsmål, der blev undersøgt i dette projekt, som blev gennemført i samarbejde med forskningsstiftelsen Fafo i Norge.

 

Projektet adresserede et hul i den internationale forskning. Der findes på den ene side en omfattende litteratur om forandringer i erhvervsuddannelsessystemer, og på den anden siden en lige så omfattende litteratur om arbejdsmigrations påvirkning af modtagerlandenes arbejdsmarkeder. Men arbejdsmigrationens påvirkning af og samspil med erhvervsuddannelsessystemerne har kun haft sparsomt fokus, og det er primært i relation til mere liberale økonomier (fx UK, USA og Australien). Med sit fokus på to mere koordinerede markedsøkonomier - Danmark og Norge - bidrog projektet derved med ny viden om, hvordan arbejdsmigration og erhvervsuddannelse spiller sammen.

 

 

Empirisk trak projektet på omfattende registerdata i både Danmark og Norge og kunne derved levere mere præcise svar på de ovenstående spørgsmål, end hvad der typisk findes i litteraturen. Samtidig blev de kvantitative data suppleret med interview med repræsentanter fra fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, virksomhedsrepræsentanter og medarbejdere på erhvervsskolerne.

 

Deltagere: Jens Arnholtz (FAOS) og Jonas Felbo-Kolding (FAOS/CBS) i samarbejde med Fafo (Oslo)

Finansieret af

Det Norske Forskningsråd

Projektperiode: Maj 2018 – Maj 2020.
Kontakt: Jens Arnholtz

Deltagere

Navn Titel Telefon E-mail
Arnholtz, Jens Lektor +4535323214 E-mail