A-kassernes medlemstal steg med 5.000 første halvår 2010 – Københavns Universitet

FAOS > Nyheder > A-kassernes medlemstal...

16. august 2010

A-kassernes medlemstal steg med 5.000 første halvår 2010

Analyse af Jesper Due & Jørgen Steen Madsen

Hovedparten af stigningen står a-kasserne for offentligt ansatte for - som et resultat af de mange nyuddannede, der typisk melder sig på arbejdsmarkedet før sommerferien, men formentlig også fordi krisen og de bebudede besparelser har mindet lønmodtagerne på det offentlige område om, at de også har en arbejdsløshedsrisiko. Medlemstallet i midten af 2010 er knap 9.000 højere end det hidtidige lavpunkt pr. 1. januar 2009. Det viser opgørelsen over medlemstallet 1. juli 2010. Medlemsfaldet i LO-forbundenes a-kasser fortsætter, mens de ideologisk alternative a-kasser stadig går frem.

Download hele analysen (pdf)