7. marts 2011

OK 2011. Afstemningsprocedure vedrørende de indgåede forlig i det offentlige aftalesystem

Artikel af Jesper Due, Jørgen Steen Madsen & Nana Wesley Hansen

Forligene på de forskellige områder i det offentlige aftalesystem er på plads, og den langvarige demokratiske afstemningsprocedure er nu i gang. Det betyder, at de endelige resultater først er på plads i perioden fra slutningen af marts til midten af april.

I denne artikel gennemgås reglerne for afstemningerne i sammenhæng med det aktuelle tidsskema, der er fastsat for OK 2011.

Download hele artiklen (pdf)