15. april 2015

AMP og fremtidens pensionssystem

Forskningsnotat af professor emeritus Jesper Jørgen Due og professor emeritus Jørgen Steen Madsen.

Danmark har noget nær verdens bedste pensionssystem. Det er der bred enighed om både nationalt og internationalt. Kombinationen af offentlige ydelser og kollektive ordninger samt private opsparinger gør, at Danmarks system meget præcist svarer til, hvad eksempelvis Verdensbanken anbefaler på pensionsområdet.

Men det danske pensionssystem har sine tydelige svagheder, og i nogle tilfælde mindsker komplicerede regler og samspillet mellem offentlige og private pensioner incitamentet til at arbejde og spare op.

Pensionskommissionen, der blev nedsat i maj 2014 og skal afslutte sit arbejde i efteråret 2016, har derfor fået til opgave at finde løsninger på eksisterende problemstillinger og generelt undersøge systemets robusthed.

Jesper Due og Jørgen Steen Madsen, der begge er professor emeritus på FAOS, er i forbindelse med Pensionskommissionens arbejde blevet bedt om at komme med et oplæg, der fokuserer på fire forskellige dilemmaer/problemstillinger i det danske pensionssystem:

  1. De indbyggede samspilsproblemer der opstår mellem offentlige ydelser og privat finansierede pensioner. Herunder også problemet med restgruppen af borgere, der står uden for det kollektive overenskomstsystem.

  2. Pensionsselskabernes rådgivningsdilemma i forhold til varetagelse af overordnede samfundsøkonomiske interesser og medlemmernes individuelle interesser.

  3. De nye muligheder for at neddrosle pensionsopsparingen til fordel for nedsat arbejdstid mv. Kan dette ses som et udtryk for faldende opbakning til AMP?

  4. De offentlige reglers betydning for arbejdsmarkedspensionerne – herunder ikke mindst de negative effekter af hyppige justeringer af regelsættet.

Forskningsnotatet vil først opridse baggrunden for udviklingen af AMP og derefter forsøge at belyse de fire temaer.

Læs forskningsnotatet (pdf)