6. december 2019

Forligsmuligheder og knaster i gode tider - analyse af optakten til OK20


Hvad bliver de vigtigste temaer og knaster under de kommende overenskomstforhandlinger? Det giver Søren Kaj Andersen og Nana Wesley Hansen deres bud på i en ny analyse af optakten til OK20 på det private område.

Overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked tager afsæt i en helt anderledes økonomisk situation end forhandlingerne i 2017. Dengang var det usikkert om væksten ville bide sig fast og resultere i en stabil økonomisk fremgang. Nu ved vi – efter adskillige opjusteringer af BNP-væksten – at de seneste år ikke har været så ringe endda. Beskæftigelsen er historisk høj, ledigheden lav og lønudviklingen gennem de senere år har været moderat. Lønmodtagerne har forventninger om at mærke opturen på lønningsposerne. Men vil de gode tider fortsætte?
 
Forhandlingerne kommer dog til at handle om andet end løn- og omkostningsramme. De såkaldte fritvalgsordninger blev udbygget ved OK17 og er populære blandt fagforeningsmedlemmer. Skal de udbygges yderligere?
 
Derudover vil også spørgsmål om videre- og efteruddannelse, arbejdsmiljø og social dumping være blandt de dominerende emner.
 
Endelig vil parterne denne gang have langt større fokus på kommunikation med bagland og medlemmer, vurderer Søren Kaj Andersen og Nana Wesley Hansen.
 
Læs hele analysen ’Forligsmuligheder og knaster i gode tider’.