9. april 2013

Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping

-En nordisk pilotstudie

Rapport af Line Eldring (Fafo), Kerstin Ahlberg (Stockholms Universitet) og Klaus Pedersen (FAOS)

I kølevandet på EU-udvidelserne i 2004 og 2007 har de nordiske lande mødt nye udfordringer, når det gælder at opretholde anstændige arbejds- og lønvilkår for arbejdsindvandrere og udstationerede arbejdstagere. I hele Norden spiller arbejdstilsynet en central, men varierende rolle når det gælder bekæmpelsen af det, som i mange sammenhænge betegnes som ’social dumping’ af udenlandsk arbejdskraft. Til trods for, at de nordiske lande møder ensartede udfordringer på området, har der manglet en samlet oversigt og viden om, hvilke forskelle der er i reguleringssystem, kontrolregimer, arbejdstilsynets virkemidler, organisering og tilsynsstrategier. Denne rapport præsenterer resultaterne fra et pilotprojekt og en første kortlægning af tilsynenes virksomhed på dette krævende område. Formålet er at give en oversigt samt at bidrage til en videre debat og analyse af betingelserne for effektiv kontrol og håndhævning inden for forskellige reguleringsregimer, samt hvilken virkning de har i forhold til at bekæmpe social dumping.

Rapporten er publiceret af Nordisk Ministerråd.

Projektansvarlig på FAOS: Søren Kaj Andersen

Læs hele rapporten på norsk (pdf)