16. februar 2013

Arbejdstidsspørgsmålet - en tilbagevendende knast i lærernes overenskomstforhandlinger

Artikel af Mikkel Mailand og Nana Wesley Hansen

I 1993 overgik lærerne fra det statslige til det kommunale overenskomstområde. Herefter skulle nyansatte lærere overenskomst- og ikke tjenestemandsansættes, hvilket bl.a. gav dem ret til at strejke. Det var også ved denne lejlighed, at man indførte registrering af alle opgaver opdelt på undervisning, forberedelse og øvrig tid.

Ved forhandlingerne mellem KL og DLF i 1995 blev der indgået en aftale om regelforenkling. Denne aftale blev dog ændret ved forhandlingerne i 1999. Begge forlig blev aftalt ved hjælp af forligsmanden. 

De to overenskomstfornyelser viser to ting: Den ene er, at arbejdstidsspørgsmålet længe har været en øm tå. For det andet viser forløbene fra halvfemserne, at der ikke er noget nyt i, at Forligsinstitutionen er involveret i at løse overenskomstknaster på lærerområdet. Det nye er, at Forligsinstitutionen er involveret på baggrund af et lockoutvarsel.

Læs hele artiklen (pdf)