12. februar 2019

Danske virksomheders brug af expats

Antallet af expats i danske virksomheder er stigende. Også flere og flere mindre virksomheder rekrutterer expats. Foto: Colourbox

I en ny rapport analyserer Mette Foged, Nana W. Hansen og Natnael S. Nigatu brugen af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft – expats – i danske virksomheder. Med brug af dansk registerdata, har forskerne set nærmere på, hvad der kendetegner de virksomheder, der rekrutterer expats samt hvilke konkrete opgaver, de udfører i virksomhederne og deres lønniveau. Yderligere har de tre forskere sammenlignet rekrutteringen af expats i store og små virksomheder.

Antallet af expats – defineret som udenlandsk arbejdskraft i ledelse eller i jobs der forudsætter enten viden på højeste eller på mellem niveau indenfor deres område–  er i Danmark stigende. Det er særligt store virksomheder med flere end 250 ansatte, der rekrutterer expats, men der er en klar tendens til at flere og flere mindre virksomheder hyrer expats.

Expat virksomheder – virksomheder med mindst én expat – er mere tilbøjelige til at importere og eksportere sammenlignet med lignende virksomheder indenfor samme branche, ligesom de typisk er mere kapitalintensive og bruger flere ressourcer på forskning og udvikling. Det gælder både store og små virksomheder, selvom karakteristikaene er mindre udtalt i små virksomheder.

Expats supplerer eksisterende kompetencer

Typisk rekrutterer virksomheder specialiseret udenlandsk arbejdskraft for at supplere med nye kompetencer snarere end at erstatte allerede eksisterende kompetencer. Expats udfører således flere analytiske opgaver sammenlignet med ikke mobile nationale medarbejdere, ligesom de udfører flere kommunikationsopgaver og ikke-rutiniserede opgaver.  Særligt i de store virksomheder er expats meget specialiserede, mens expats i små virksomheder ser ud til at udføre et bredere spektrum af opgaver. Dette skyldes sandsynligvis, at opgavespecialiseringen er mindre i små virksomheder end i store.

Det er nærliggende at antage, at små virksomheder ville have større udfordringer ved at rekruttere internationalt. Mindre virksomheder er imidlertid mindst ligeså tilbøjelige som store virksomheder til at rekruttere expats direkte fra udlandet, hvilket indikerer at de har deres egne rekrutteringskanaler og netværk i udlandet. Mens mindre virksomheder hyrer en anelse flere expats fra EU/EEA end fra øvrige lande udenfor EU, så gør det modsatte sig gældende for store virksomheder, der har en lille overvægt af expats fra tredjelande udenfor EU.

Flertallet af expats arbejder i store virksomheder, og lønforskellen mellem udenlandske og danske specialister er marginal. Lønforskellen mellem expats og danskere i lignende stillinger er således kun én procent i store virksomheder, mens expats gennemsnitligt tjener fem procent mindre end danskere i små virksomheder. Dog finder forskerne ikke belæg for, at der er systematiske lønforskelle mellem expats og danskere, da data ikke opfanger alle relevante variable. Der kan fx være forskelle i uddannelsesniveau, erfaring og små forskelle i opgaver, der ikke opfanges i de eksisterende registerdata.

Læs rapporten "Expats and the firms they work in" af Mette Foged, Nana W. Hansen og Natnael S. Nigatu