16. august 2011

De nordiske landes konkurrencedygtighed - fra flexicurity til mobication

Rapport af Søren Kaj Andersen, FAOS, Nikolaj Lubanski, Professionshøjskolen Metropol & Ove K. Pedersen, CBS

Hovedargumentet i denne rapport er, at høj mobilitet på arbejdsmarkedet og et fleksibelt uddannelsessystem direkte understøttet af statslige politikker kan blive afgørende for de nordiske landes konkurrenceevne og velfærd fremover. I de senere år har flexicurity stået som et centralt begreb i debatten om, hvordan regulering af arbejde og velfærd kan sikre sammenhæng mellem udbuddet og efterspørgslen af arbejdskraft.

Ikke mindst den aktuelle krise har afsløret, at flexicurity-modellen ikke nødvendigvis er det bedste svar på, hvordan der skabes og sikres beskæftigelse fremover. I tillæg hertil er der også sket en udvikling i politikformuleringen - og her tænker vi særligt på det europæiske niveau - som peger på, at det er evnen til at sikre en høj mobilitet på arbejdsmarkedet via et omfattende og fleksibelt uddannelsessystem, der bliver afgørende for reguleringen af arbejde og velfærd. Det er denne relation mellem mobilitet og uddannelse (mobility + education), som vi kalder mobication. Herved forstår vi det forhold, at kompetenceudvikling systematisk anvendes til at fremme mobilitet på og mellem arbejdsmarkederne.

Mobication bygger på, at fremtidens jobmuligheder bliver endnu mere omskiftelige end i dag. Det stiller krav til såvel fleksibilitet på arbejdsmarkedet som sikkerhed for lønmodtagere. Fleksibiliteten skal sikre, at lønmodtagere bevæger sig derhen, hvor der er job at få. Sikkerheden består primært i, at alle har og løbende opkvalificeres med relevant uddannelse. Dernæst må alle der midlertidigt mister beskæftigelse sikres en rimelig understøttelse - gerne suppleret med uddannelse. Således bygger mobication videre på flexicurity-modellen.

Rapporten er udarbejdet for Nordisk Ministerråd med henblik på at bidrage til udviklingen af arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitikken i de nordiske lande - i en tid med markante udfordringer for de nordiske velfærdsmodeller.

Download hele rapporten (pdf)