15. juni 2012

Den danske model til eksamen - et casestudie af CSC-konflikten

Artikel af Anna Ilsøe

Antallet af konflikter på det danske arbejdsmarked har vist en faldende tendens over de seneste 15 år. Imidlertid begynder vi nu at se et større pres på danske lønninger som følge af øget international konkurrence og et højere uddannelsesniveau i ikke-vestlige lande. Det betyder også, at vi ser konflikter, der har sin rod i arbejdsgivernes ønske om en væsentlig lønnedgang blandt deres medarbejdere. Her er et af de tydeligste eksempler den langvarige konflikt mellem IT-virksomheden CSC og fagforeningen PROSA.

På baggrund af dokumentstudier og interview med de implicerede parter, undersøger denne artikel, hvor CSC-konflikten kan siges at afvige fra den danske model for regulering af arbejdsmarkedet. 

Der argumenteres i artiklen for, at konflikten som sådan ikke brød med spillereglerne for konflikt på det danske arbejdsmarked. Til gengæld lå forhandlingerne på et væsentligt mere decentralt niveau end det generelle billede i den danske model, hvilket kan have bidraget til, at parterne ikke opnåede en forhandlingsmæssig løsning.

Artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv, 14. årg., nr. 2, juni 2012.