26. april 2017

Er platformen arbejdsgiver?

Digitale platforme ses efterhånden i flere afskygninger og anvendes både til at låne og leje materiel og til at tilbyde og efterspørge arbejdskraft. Særligt sidstnævnte har rejst spørgsmål om to ellers meget veletablerede begreber på arbejdsmarkedet: lønmodtagere og arbejdsgivere. Skal platforme forstås som arbejdsgivere eller som passive udbydere af teknologi? Og skal platformsarbejdere betragtes som ansatte eller selvstændige?

I et nyt FAOS-forskningsnotat forsøger Ane Kristiansen og Søren Kaj Andersen at kortlægge og systematisere begreber og spørgsmål omkring digitale platforme i et arbejdsmarkedsperspektiv.

Formålet med dette notat er at skabe et overblik over de spørgsmål, som digitale platforme rejser i forhold til arbejdsmarkedet generelt og vedrørende vilkår og rettigheder mere specifikt. Det er ikke ambitionen at besvare disse spørgsmål, som er store og komplekse, men at samle vurderinger og synspunkter i debatten og dermed forhåbentlig skabe et vist overblik for læseren. Endvidere forsøger vi at systematisere de mange begreber, der anvendes om fænomenet samt at kaste lys over den debat, der har pågået omkring de mest udbredte tjenester.

Notatet inddrager synspunkter og vurderinger fra arbejdsmarkedets parter, regeringen, EU-Kommissionen og tjenesterne selv. Notatet bygger på nyere artikler og rapporter, danske såvel som udenlandske, samt interviews med en række nøglepersoner fra danske arbejdsmarkedsorganisationer.

Læs forskningsnotatet her