30. september 2011

Employment Practices of Multinational Companies in Denmark

Rapport af Dana B. Minbaeva, CBS & Steen E. Navrbjerg, FAOS

Globaliseringen er en udfordring for såvel ledere som ansatte i multinationale selskaber. En analyse af ledere og medarbejderes relationer er afgørende for at forstå ledelse, forretningsforhold og arbejdsmarkedsrelationer i Danmark.

Tilstedeværelsen af multinationale selskaber (Multinational Companies ‐ MNC'er) har stor betydning for den danske økonomi. En betydelig - og stadig stigende - andel af den danske arbejdsstyrke er beskæftiget i multinationale selskaber. De personalepolitikker, som disse selskaber implementerer, får derfor stadig større betydning for danske lønmodtagere - og for det danske arbejdsmarked - fordi personalepolitikker i de ofte store selskaber indirekte kan påvirke samarbejds‐ og forhandlingskulturen.

Rapporten tager afsæt i en survey-undersøgelse af multinationale selskabers personalepolitikker - såvel danskejede selskaber med udenlandske datterselskaber som udenlandske selskaber med danske datterselskaber.

Rapporten fokuserer på multinationale selskabers strategier i et dansk arbejdsmarkedssystem og analyserer multinationale virksomheders personalepolitikker både i forhold til HR og i forhold til det nationale arbejdsmarkedssystem. 

Fire hovedområder undersøges:

- Præstationsledelse og belønningssystemer
- Organisatorisk læring
- Medarbejderinvolvering og kommunikation
- Medarbejderrepræsentation

Rapporten indeholder resultaterne fra den danske del af en større international undersøgelse. I anden fase af projektet sammenlignes den danske undersøgelse med tilsvarende undersøgelser fra England, Irland, Spanien, Mexico, Canada, Australien og Norge.

De danske data er indsamlet via et omfattende spørgeskema, som i 2009 blev sendt ud og besvaret af HR‐ledere i danske og udenlandske MNC'er i Danmark. Den danske undersøgelse er ydermere suppleret med nogle interview med HR‐ledere i MNC'er i Danmark.

Download rapporten (pdf)
Download tillægsrapporten - Appendiks I og II (pdf)