12. juni 2017

EU og arbejdsmarkedet

Hvad sker der på det europæiske arbejdsmarked netop nu? Hvordan ser udviklingen i arbejdsmarkedstiltag ud? Og hvad er udfordringerne for den europæiske arbejdsmarkedspolitik? Et netop offentliggjort forskningsnotat beskriver status for EU’s arbejdsmarkeds- og velfærdspolitik.

Notatet, der er udarbejdet af FAOS-forskerne Trine P. Larsen, Mikkel Mailand og Jens Arnholtz, tager afsæt i tre aktuelle cases.

Den første beskriver processerne omkring EU’s sociale søjle, hvor Europa Kommissionen har foreslået 20 såkaldte sociale rettigheder’ samt en række mere konkrete tiltag med henblik på at løfte EU’s sociale dimension. Blandt de konkrete tiltag  findes et nyt familie-arbejdslivsdirektiv, en revision af direktivet om ansættelsesbeviser og en social pointtavle. Bl.a. den danske regering, de danske arbejdsgivere og de europæiske arbejdsgivere har været de kritiske røster i forhold til  Kommissionens tiltag.

Den anden case omhandler om revisionen af EU’s Udstationeringsdirektiv. Kommissionen har valgt at genåbne direktivet, selvom der er skepsis blandt såvel EU’s forskellige institutioner, som blandt medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter. Udstationering er et emne, som der er gået storpolitik i og byggeriets arbejdsgivere og arbejdstagerrepræsentanter er efterhånden blot nogle blandt en lang række af aktører der har stærke meninger og holdninger til udstationering, som indbefatter såvel fortalere som kritikere af en revision.

Den tredje case beskriver hvordan frisøraftalen indgået mellem Coiffure EU og deres modpart Uni-Europa hair og beauty er blevet genstand for en stadig mere intens politisk debat på EU-niveau. Kommissionen har nu på sjette år valgt ikke at imødekomme de europæiske parters anmodning om at ophøje frisøraftalen til et EU-direktiv og dermed lovgivning gældende for alle medlemsstater, hvilket har rejst spørgsmål om den europæiske sociale dialogs fremtid, parternes roller i EU samarbejdet og Kommissionens opbakning til det sociale Europa

Forskningsnotatet er det andet i en serie, der omhandler europæisk arbejdsmarkedsregulering under udvikling og dens mulige betydning for det danske arbejdsmarked.

Læs hele forskningsnotatet her