21. marts 2013

FAOS information nr. 1 2013

Læs artiklerne:

Smalle offentlige forlig og de langsigtede konsekvenser
Også dette års offentlige overenskomstforhandlinger gav meget smalle forlig med meget få nye tiltag. Det kan på sigt give det offentlige aftalesystem problemer, hvis de synlige resultater fortsat udebliver…

Den politisk styrede offentlige aftalemodel
Aftalemodellen i den offentlige sektor adskiller sig fra det private arbejdsmarked ved i sidste instans at være politisk styret. Derfor er muligheden for politisk indblanding en del af systemet. Det stiller særlige krav til timing og tilbageholdenhed, som man ikke har set meget til under OK 13...

Decentralisering i praksis – lokale forhandlinger på danske industrivirksomheder
Hvilken effekt har decentraliseringen af kollektive forhandlinger i det danske aftalesystem haft på den enkelte arbejdsplads?

20 år med den danske model
I en kronik i Tidsskrift for Arbejdsliv har vi skrevet historien om ”Den danske model”. Bogen, der første gang blev udgivet i 1993 og her introducerede den særlige betegnelse for aftalesystemet på det danske arbejdsmarked...

Den danske model i detailhandlen
Hvordan samarbejder ledere og medarbejdere i danske butikker om arbejdstid og uddannelse – og hvilken betydning har det for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere?

Det psykiske arbejdsmiljø i samarbejdssystemet
Både arbejdstagere og arbejdsgivere har indset, at sikringen af et godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for både trivsel og produktivitet på arbejdspladserne...

HK’s hovedorganisationstilhør
HK/Kommunals kongres besluttede i januar 2012 at afdække muligheder og barrierer i relation til et eventuelt skift af hovedorganisation. HK/Danmark har på den baggrund bedt FAOS om at undersøge HK’s hovedorganisationstilhør...

Kursus: Den Danske Model - under udvikling eller afvikling?
Striden om Restaurant Vejlegården, kuldsejlede trepartsforhandlinger og underbetalte polske håndværkere – den danske model for regulering af arbejdsmarkedet er under pres. FAOS udbyder i år et helt nyt sommeruniversitetskursus med titlen "Den Danske Model – under udvikling eller afvikling?"

Download nyhedsbrevet som e-paper