21. januar 2014

FAOS information nr. 1 2014

Læs artiklerne:

Arbejdsmigration i Norden - omfang og udfordringer
Kraftig vækst i antallet af østeuropæiske arbejdstagere i de nordiske lande har givet anledning til bekymring om ’social dumping’ og dårlig integration. Ligeledes har der været grundlæggende uklarhed om, hvor mange der er kommet, hvordan de er kommet hertil, og hvor længe de bliver. En ny tværnordisk rapport byder på komparative analyser af netop disse problemstillinger...

Så er OK 2014 begyndt!
FAOS følger som altid overenskomstfornyelserne – denne gang på det private arbejdsmarked. OK 2014 blev for FAOS’ vedkommende skudt i gang inden jul med et informationsmøde for pressen...

OK 2013 – tilbageblik og perspektivering
Alle overenskomstfornyelser er særlige, men overenskomstfornyelsen på det offentlige arbejdsmarked i 2013 vil alligevel gå over i historien som en af de mest udsædvanlige.  FAOS har i løbet af efteråret 2013 analyseret forløbet...

Symbolske kampe om reguleringen af udstationerede arbejdstagere i EU
Ny ph.d.-afhandling viser, hvordan reguleringen af udstationerede arbejdstageres løn og arbejdsvilkår er blevet et højpolitisk tema, der igen og igen kædes sammen med spørgsmål om EU´s fremtidige udvikling...

Ny håndbog om tillidsvalgtes rolle i den danske model
Den danske model bygger i høj grad på de samarbejds- og forhandlingsrelationer, som opbygges lokalt på arbejdspladserne – og her spiller den tillidsvalgte en afgørende rolle. Derfor har FAOS – på opdrag af LO – skrevet bogen ”Dig og den danske model”, som er en håndbog for især nyvalgte tillidsrepræsentanter...

Det kuldsejlede trepartsprojekt
Et nyt projekt undersøger, hvorfor det stort anlagte trepartsforløb i 2011-12 ikke blev til noget – bl.a. ved at sammenligne med succes-historien om Fælleserklæringen fra 1987, hvor resultatet blev indførelse af arbejdsmarkedspensioner...

Alle gode gange tre
FAOS deltager i tre nye komparative studier finansieret af Europa-Kommissionen...

Download nyhedsbrevet som e-paper