30. august 2013

FAOS information nr. 2 2013

Læs artiklerne:

Rækkevidden af det organiserede arbejdsmarked
Østeuropæere aflønnes højere, hvis virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening og/eller er overenskomstdækket. Det er et af resultaterne fra den undersøgelse om virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft, som FAOS publicerede før sommerferien...

HK og det svære hovedorganisationstilhør
I en ny rapport har FAOS undersøgt HK’s hovedorganisationstilhør. Rapporten viser udfordringerne ved HK’s nuværende tilhør til LO og vurderer forskellige scenarier for fremtiden. HK afholder forbundskongres til oktober, hvor spørgsmålet om hovedorganisationstilhøret skal debatteres...

Det sociale Europa lever endnu
De aktører, der ønsker at minimere reguleringen på den europæiske scene, er blevet styrket i de senere år. Det har påvirket den europæiske arbejdsmarkedsregulering – men mindre end forventet...

Krisen og den offentlige sektors arbejdsmarkedsrelationer
Selvom krisen via budgetbesparelser og andre kriserelaterede politikker har påvirket velfærdsydelserne og arbejdsmarkedsrelationerne i den danske offentlige sektor, så har disse tiltag og deres påvirkning været relativt begrænset i både omfang og dybde...

Kollektivt samarbejde under effektivisering på den offentlige arbejdsplads
En ny ph.d.-afhandling konkluderer, at der lokalt findes to forskellige former for samarbejde, med hver deres egen handlingslogik, som har afgørende betydning for, hvordan opgaverne løses i samarbejdet under
effektivisering...

Mæglingsinstitutioners rolle i overenskomstforhandlinger
Løsningen af konflikter er alfa og omega i overenskomstforhandlinger. En ny ph.d.- afhandling viser, at effektive mæglingsinstitutioner, der hjælper parterne med at nå til enighed, har været af stor betydning for overenskomstsystemernes overlevelse i Sverige og Danmark...

Globalisering på det akademiske arbejdsmarked
Et nyt projekt med fokus på det akademiske arbejdsmarked skal afdække betydningen af globaliserede virksomheders valg omkring rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og international outsourcing...

På sommeruniversitet med den danske model
I alt 28 repræsentanter fra lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer havde valgt at tilbringe en uge i august med at lære mere om den danske model. For første gang prøvede FAOS kræfter med case-baseret undervisning på et kursus ved Copenhagen Summer University...

Download nyhedsbrevet som e-paper