19. marts 2012

FAOS information nr. 1 2012

Læs artiklerne:

OK 2012: Overenskomstforhandlinger i en mellemtid
Forhandlingsresultaterne kan anskues som et mellemspil i en tid, hvor de forhandlende organisationer venter. Venter på, at krisen skal få en ende, og venter på de annoncerede trepartsforhandlinger…

Hvem organiserer sig?
I LO-dokumentation belyser forskere fra FAOS medlemsudviklingen i de danske fagforeninger og a-kasser. Som noget nyt kan vi også se, hvordan medlemmerne af de ’gule’ organisationer fordeler sig…

Fagforeningernes tiltag over for atypisk ansatte
En række cases viser, at de danske fagforbund med vekslende held har forsøgt at forbedre vilkårene for atypisk ansatte. De faglige organisationers strategier har generelt udviklet sig fra at bekæmpe til at forbedre…

Multinationale selskaber i Norge og Danmark
Multinationale selskaber agerer forskelligt på det danske og det norske arbejdsmarked – det afslører potentielle svagheder ved den danske model…

Hvorfor gå på Uni, når man kan spise sin madpakke derhjemme?
Mere end 40 års forskning om det danske organisations- og aftalesystem er opsummeret i en ny publikation fra FAOS. Det er forskningscenterets stiftere, professorerne Jesper Due og Jørgen Steen Madsen, der gør regnebrættet op…

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft
Østarbejdere forbindes ofte med løndumping, omgåelse af arbejdsmiljøregler og unddragelse af skat. Men hvor mange virksomheder i Danmark benytter rent faktisk østeuropæisk arbejdskraft, og hvorfor gør de det?...

Det nye arbejdsliv i den nye verden
En konference i Mexico belyste skyggesiderne af globalisering, liberalisering og deregulering i den nye verden. Arbejdet er i forandring – ikke kun i Danmark…

Download nyhedsbrevet som e-paper