8. januar 2010

OK 2010. HK og 50%-reglen

-Baggrund og effekt

Forskningsnotat af Jesper Due & Jørgen Steen Madsen (januar 2010)

Et af de mulige konfliktudløsende krav under OK 2010 er HK's krav om at få afskaffet den såkaldte 50%-regel, dvs. den almindelige bestemmelse i HK's overenskomster, hvori det fastslås, at overenskomsten kun kan gøres gældende i de enkelte overenskomster, hvis HK kan dokumentere, at forbundet organiserer mindst halvdelen af de ansatte HK-funktionærer. HK/Privat har gjort det til en ultimativ forudsætning for at anbefale forlig, at 50%-reglen afskaffes. Og uanset om de øvrige forbund skulle acceptere forlig, selv om HK's krav ikke opfyldes, kan resultatet blive en storkonflikt. Ved urafstemningerne om mæglingsforslag er det sædvanligvis klare ja fra HK'erne ofte afgørende for et samlet flertal for resultatet. Hvis medlemmerne følger HK-forhandlernes anbefalinger, kan det derfor vise sig umuligt at få et mæglingsforslag vedtaget.

Da spørgsmålet om 50%-reglen har så stor vægt under OK 2010, har vi derfor valgt i dette notat at redegøre for den historiske baggrund for denne regel på funktionærområdet og indkredse effekterne af reglen på funktionærernes løn- og arbejdsvilkår.

Download hele forskningsnotatet (pdf)