11. oktober 2010

Fokus på tillidsrepræsentanterne 2010

Rapporter af Steen E. Navrbjerg, Trine P. Larsen & Mikkel Møller Johansen (2010)

Tillidsrepræsentanternes virkelighed og de opgaver, som de står overfor, ændrer sig til stadighed - ikke mindst fordi omgivelsesbetingelserne forandrer sig. Over én kam er der de seneste 15 år kommet mere bredde i overenskomsterne, samtidig med at en øget decentralisering af aftale- og overenskomstsystemet har fundet sted - hvilket har betydet, at flere forhold lægges ud til forhandlinger på arbejdspladserne. Det stiller også nye krav til organisationerne, som skal servicere tillidsrepræsentanterne.

Undersøgelsen Fokus på tillidsrepræsentanterne 2010 er den hidtil mest omfattende undersøgelse af tillidsrepræsentantens arbejdsliv. Undersøgelsens overordnede formål er:

  • at belyse tillidsrepræsentanternes arbejdsvilkår, balance mellem familie og arbejdsliv samt udfordringer, både generelt og i forhold til de enkelte forbund
  • at belyse relationerne til kolleger, fagforening og ledelse
  • at belyse behovet for forbedringer af tillidsrepræsentanternes vilkår
  • at belyse uddannelsesbehovet i lyset af de fundne udfordringer, herunder at levere bud på uddannelsernes indhold og omfang samt eventuelle forbundsspecifikke eller sektorspecifikke behov for uddannelse. 


Næsten 11.000 tillidsvalgte har besvaret et omfattende spørgeskema. Men også andre vinkler er inddraget. Således har ca. 1.400 af de tillidsvalgtes kolleger besvaret et spørgeskema om deres forhold til tillidsvalgte og det faglige system, ligesom afdelingerne i de enkelte forbund har besvaret et spørgeskema. Endelig belyses også lederes holdninger til de tillidsvalgte, idet godt 1.600 ledere har udfyldt et spørgeskema om samarbejdet - med eller uden tillidsrepræsentant. Undersøgelsen giver dermed også mulighed for at belyse, hvilket billede kolleger, ledere og den lokale fagforening har af tillidsrepræsentanterne, og dermed kan der også gives et bud på, om tillidsrepræsentanterne opfattes som en hjælp og god sparringspartner af disse parter - eller om der også her er behov for at opdatere tillidsrepræsentantrollen, som den præsenterer sig for ledelse og kolleger.

Ud over denne 360-graders undersøgelse af tillidsrepræsentanternes
(sam)arbejdsvilkår i 2010 er der yderligere en tids-dimension i undersøgelsen, idet der i 1998 blev gennemført en undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår, arbejdsopgaver og roller gennemført i et samarbejde mellem LO og FAOS. En række data fra 1998 kan sammenstilles med data fra 2010 og giver dermed mulighed for at belyse, hvordan tillidsrepræsentantrollen og tillidsrepræsentantens arbejdsvilkår har ændret sig over tid.

FAOS har udført undersøgelsen på opdrag af LO. Den er udført i perioden 1. august 2009 til 1. oktober 2010. Undersøgelsen omfatter fem hovedrapporter og derudover en sammenfatning af resultaterne.

Download rapporterne (pdf):

Rapport I: Tillidsrepræsentanten og arbejdspladsen
Rapport II: Tillidsrepræsentanten og organisationssystemet
Rapport III: Tillidsrepræsentanten og kompetencerne
Rapport IV: Metode og de fem spørgeskemaer
Rapport V: Sikkerhedsrepræsentanten som organisationsrepræsentant
Tillidsrepræsentanten i det 21. århundrede - Sammenfatning af TR-undersøgelsen 2010