5. december 2013

Forligsmuligheder på den smalle sti ud af krisen

Forskningsnotat af Søren Kaj Andersen og Christian Lyhne Ibsen

Der er usikre, men dog positive tegn i den økonomiske udvikling. Det giver forventninger til lønudviklingen, men samtidig er det ikke kun løn, der er interessant for fagforeningerne. Kan der aftales noget om uddannelse, og hvad med social dumping?

Overenskomstfornyelserne i 2010 og 2012 var tydeligt præget af krisen og udløste historisk lave lønstigninger og kun få nye goder til lønmodtagerne. I dag går det bedre for dansk økonomi, og selvom ledigheden har bidt sig fast på et mellemhøjt niveau, så er der faglærte grupper, hvis ledighedsniveau ikke vidner om krise. Samlet skaber det forventninger på lønmodtagersiden om, at ”der kommer penge på bordet” denne gang. Men den økonomiske bedring er usikker og bliver tilsyneladende kun langsomt mere stabil. Arbejdsgiverne vil insistere på, at nok er den danske lønkonkurrenceevne blevet bedre, men der er stadig noget, der skal indhentes.

Alt i alt kan dette betyde, at OK2014 bliver et vanskeligere forhandlingsforløb end de to foregående gange, da det ser svært ud nok en gang at lave et smalt kriseforlig. Der er også emner som fx social dumping, hvor det ser ud til at blive svært at opnå enighed mellem de forhandlende parter. Social dumping er dog ikke et emne, der samler alle i fagbevægelsen, hvorfor det heller ikke ligner et godt konfliktemne. Der er helt givet vilje på begge sider af forhandlingsbordet til at få aftaler forhandlet hjem, men spørgsmålet er om det også rækker til at tilfredsstille de respektive baglande – lønmodtagerne og virksomhederne – således at en konflikt kan undgås.

Læs forskningsnotatet (pdf)