6. marts 2010

OK 2010: Vedligeholdelsesforlig med modelperspektiv

Forskningsnotat af Jesper Due & Jørgen Steen Madsen (februar 2010)

Overenskomstforhandlingerne på det retningsgivende industriområde mellem DI og CO-industri foregik i krisens tegn, men trods de vanskelige vilkår lykkedes det for parterne at nå til et kompromisernes balancepunkt. Meget begrænsede stigninger på mindstebetalingssatsen signalerer en afdæmpet lønudvikling i virksomhederne, som arbejdsgiverne forlangte, men til gengæld fik lønmodtagerne gennemført velfærdsforbedringer. Ikke mindst den nye fratrædelsesordning, der alt efter anciennitet giver 85 pct. løndækning i op til tre måneder og dermed hæver dagpengeniveauet betragteligt, har stor konkret betydning for mange lønmodtagere i en krisetid. Samtidig kan ordningen ses som en videreførelse af tendensen til, at parterne tager et større ansvar på velfærdsområdet – en tendens der har præget overenskomstsystemet siden, der på det samme område under OK 1991 blev indført arbejdsmarkedspensioner og efteruddannelsesrettigheder i overenskomsterne.

Temaer i dette notat er taget op i særskilte artikler – henholdsvis en analyse i Politiken den 6. marts med vægt på spørgsmålet om social dumping og en kronik i Berlinske Tidende den 5. marts med vægt på velfærdsperspektivet i den nye fratrædelsesordning.

Download hele forskningsnotatet (pdf)