28. oktober 2011

Indflydelse. LO er svækket, men ikke slået

Analyse af Jesper Due & Jørgen Steen Madsen

Det ser umiddelbart dystert ud for LO, når medlemsforbundene samles til kongres i Aalborg søndag den 30. oktober. Medlemstallet fortsætter nedad, mens den gule fagbevægelse erobrer terræn. Repræsentativitet og legitimitet eroderes, og det svækkede økonomiske grundlag kan medvirke til at skabe en ond cirkel, der fører til fortsat medlemsfald.

Når stemningen alligevel må forventes at blive præget af lysere toner, skyldes det ikke kongressens underholdningsindslag, men de faktiske muligheder for indflydelse på samfundsudviklingen, der tegner sig i de kommende år. Paradoksalt nok har den organisatoriske svækkelse i hvert fald indtil nu ikke afgørende ændret på hovedorganisationens mulighed for indflydelse. Både overenskomstmæssigt og politisk kan det forventes, at LO i den kommende tid vil spille en væsentlig rolle.

Analysen er bragt i Politiken den 28. oktober 2011. 

Download hele artiklen (pdf)