5. marts 2010

Industrien har styrket den danske model

Kronik af Jesper Due & Jørgen Steen Madsen

I en krisesituation med øget arbejdsløshed er den forringede økonomiske dækning ved ledighed blevet et mere påtrængende problem, og det er baggrunden for, at parterne på det store industriområde under OK 2010 har forsøgt at finde en løsning. Derfor er et væsentligt nyskabende element i forliget mellem DI og CO-industri blevet en fratrædel-sesgodtgørelse, der sikrer arbejdsløse 85 pct. af deres hidtidige løn i en, to eller tre måneder efter henholdsvis tre, seks og otte års anciennitet.

For de berørte medlemmer vil det give en mærkbar økonomisk forbedring. Ordningen er da også blevet modtaget positivt blandt medlemmerne. Som det var tilfældet med arbejdsmarkedspensionen går parterne her ind og påtager sig et delvist økonomisk ansvar for et system, der ellers har været finansieret af skatterne (og medlemsbidragene fra arbejdsløshedsforsikringen). Og på samme måde som i begyndelsen af 1990'erne har den typiske kritik da også været, at det ikke er en opgave, parterne skal påtage sig. Forbedringer af dagpengene må gennemføres politisk, og parternes indblanding risikerer yderligere at forringe partiernes incitament til at gennemføre den nødvendige politiske løsning.

Artiklen blev bragt i Berlingske Tidende den 5. marts 2010.

Download hele kronikken (pdf)