6. marts 2010

Jobfest. Løn og tryghed vinder i OK 2010

Analyse af Jesper Due & Jørgen Steen Madsen 

Overenskomstforhandlinger har i mere end en forstand stået i krisens tegn. Ikke alene har den samfundsøkonomiske krise med stigende arbejdsløshed sat snævre rammer. Samtidig har overenskomstsystemet været sat under pres. En giftig kombination af faldende medlemstal i de faglige organisationer og af øget udenlandsk arbejdskraft, der underbyder de overenskomstmæssige vilkår, har stillet spørgsmålstegn ved, om man kan fastholde den traditionelle danske regulering af løn- og arbejdsvilkår fortrinsvis gennem kollektive aftaler i en verden præget af virksomhedernes og arbejdskraftens frie bevægelighed.

Gennembrudsforligene på de to hovedområder - industrien og transporten - har da også haft det dobbelte formål både at få gennemført overenskomster, der er tilstrækkeligt afdæmpede til, at arbejdspladser kan fastholdes under krisen, og at få indført bestemmelser, der med nye kontrolmuligheder i forhold til social dumping kan lette presset på den danske model.

Artiklen blev bragt i Politiken den 6. marts 2010.

Download hele analysen (pdf)