11. september 2014

Detailhandel. Karrieren begynder bag disken

Analyse af Jonas Felbo-Kolding

Næsten fire ud af ti unge begynder i dag deres karriere på arbejdsmarkedet i detailhandlen. Detailhandlen får dermed en kæmpe indflydelse på de kommende generationers møde med arbejdsmarkedet. Hvis man følger med i medierne, kan man hurtigt få et indtryk af, at arbejdsmarkedet primært består af industri, bygge og anlæg og den offentlige sektor i forskellige afskygninger. Faktum er dog, at de private servicefag fylder stadig mere, og at detailhandlen i 2013 beskæftigede mere end 200.000 arbejdstagere. Det svarer nogenlunde til alle ansatte i folkeskolen, gymnasierne, de videregående uddannelsesinstitutioner, herunder alle erhvervsuddannelsesinstitutioner, universiteter mv. og voksenundervisning tilsammen. Alligevel hører vi kun meget sjældent om detailhandlen som arbejdssted, medmindre der er tale om enkelte skrækhistorier om arbejdsgivere, som udnytter medarbejderne.

Kigger vi på de yngste arbejdstagere på arbejdsmarkedet, er andelen af beskæftigede unge under 20 år med beskæftigelse i detailhandlen steget med mere end 10 procentpoint inden for de seneste 12 år, så mere end 38 procent af de beskæftigede unge i 2013 var ansat i detailhandlen. Hermed er detailhandlen suveræn topscorer i forhold til beskæftigelse af de helt unge.

Artiklen er bragt i Politiken den 11. september. Den bygger på undersøgelsen "Samarbejde om arbejdstid og uddannelse - veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel", som er finansieret af Dansk Erhverv og HK Handel. Resultaterne fra undersøgelsen præsenteres ved et seminar den 16. september på Københavns Universitet (husk tilmeldingsfrist den 11. september).